جستجوی ملک
ویلاهای واقع در :
شهر مورد نظر شما (مثال : رامسر، تنکابن، رشت، شمال، قزوین و...)

خرید ویلا در شمال


ویلا در شهریار 1300 متر

 ویلا در شهریار  1300 متر

قیمت : 700,000,000 تومان
فروشنده : بمان(بنای ماندگار ایرانیان)

ویلا در شهرک کردزار شهریار 500 متر

 ویلا در شهرک کردزار شهریار  500 متر

قیمت : 1,100,000,000 تومان
فروشنده : املاک آبادگران ( آباد ملک )

ویلا در مهرچین ملارد 500 متر

 ویلا در مهرچین ملارد  500 متر

قیمت : 1,100,000,000 تومان
فروشنده : املاک آبادگران ( آباد ملک )

ویلا در ملارد 1050 متر

 ویلا در ملارد 1050 متر

قیمت : 1,100,000,000 تومان
فروشنده : بمان(بنای ماندگار ایرانیان)

ویلا در نور چمستان 225 متر

 ویلا در نور چمستان 225 متر

قیمت : 160,000,000 تومان
فروشنده : مهدی

ویلا در نور رویان 200 متر

 ویلا در نور رویان 200 متر

قیمت : 125,000,000 تومان
فروشنده : مهدی آذرپرور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 >>