جستجوی ملک
ویلاهای واقع در :
شهر مورد نظر شما (مثال : رامسر، تنکابن، رشت، شمال، قزوین و...)

خرید ویلا در شمال


ویلا در چالوس نمک آبرود 640 متر

 ویلا در چالوس نمک آبرود 640 متر

قیمت : 900,000,000 تومان
فروشنده : سید مسلم میرچراغی

ویلا در چمستان 280 متر

 ویلا در چمستان 280 متر

قیمت : 55,000,000 تومان
فروشنده : مجید فلاح

ویلا در کهنز شهریار 1000 متر

 ویلا در کهنز شهریار 1000 متر

قیمت : تماس بگیرید
فروشنده : امیرحسین احمدوند

ویلا در چالوس 210 متر

 ویلا در چالوس  210 متر

قیمت : 220,000,000 تومان
فروشنده : رضا بیگلر

ویلا در نور چمستان 400 متر

 ویلا در نور چمستان 400 متر

قیمت : 86,000,000 تومان
فروشنده : فاطیما فرامرزی

ویلا در دماوند 1200 متر

 ویلا در دماوند 1200 متر

قیمت : 756,000,000 تومان
فروشنده : محمدتغابنی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 >>