جستجوی ملک
ویلاهای واقع در :
شهر مورد نظر شما (مثال : رامسر، تنکابن، رشت، شمال، قزوین و...)

خرید ویلا در شمال


ویلا در نور چمستان 240 متر

 ویلا در نور چمستان 240 متر

قیمت : 132,000,000 تومان
فروشنده : محمد جواد

ویلا در نور چمستان 750 متر

 ویلا در نور چمستان 750 متر

قیمت : 200,000,000 تومان
فروشنده : محمد جواد

ویلا در نور 220 متر

 ویلا در نور 220 متر

قیمت : 74,000,000 تومان
فروشنده : مهندس قربانی

ویلا در صفادشت 900 متر

 ویلا در صفادشت 900 متر

قیمت : 110,000,000 تومان
فروشنده : املاک ارم

ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر

 ویلا در جاده ملارد ملارد  2000 متر

قیمت : 110,000,000 تومان
فروشنده : املاک ارم

ویلا در کردامیر شهریار 1000 متر

 ویلا در کردامیر شهریار  1000 متر

قیمت : تماس بگیرید
فروشنده : املاک آبادگران ( آباد ملک )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 >>